SlovenianGerman
Vizija podjetja

 

 

Vizija podjetja je zagotavljanje uspešnosti reševanja nalog/potreb naših naročnikov v segmentu predelave kovin in valjanja navojev ter širitev in dopolnitev proizvodnje za potrebe avtomobilske industrije

 

Vrednote podjetja

 

Poslovanje na osnovi etičnih in pravnih norm, skladno s politiko kakovosti.

Ohranjati želimo:

- odnos do zaposlenih, kateri temelji na spoštovanju, zagotavljanju primarnega delovnega okolja, omogočaju usposabljanja na delovnem mestu ter spodbujanju za skrb njihovega poklicnega in osebnostnega razvoja,

- odnos do poslovnih partnerjev, s katerim želim ohraniti in izboljšati medsebojno sodelovanje,

- odnos do (naravnega) okolja na podlagi primarnega hranjenja in odvoza odpadkov.


 

 

 

 

 


 
Copyright AR Produkt, d.o.o. - 2007